• English
  • Nederlands

Verkeer en vervoer in Beijing / Peking

Voetgangers
In Beijing zijn voetgangers vogelvrij. Alleen auto's die rechtdoorgaan stoppen voor rood. Al het overige verkeer zoals fietsers en motoren rijden gewoon door evenals het afslaande verkeer. Zelfs bij voor overstekers groen licht rijdt men gewoon duur. Wees dus extra voorzichtig.

Taxi's
Het vervoer per taxi gaat over het algemeen goed. Laat uw bestemming in het Chinees opschrijven en realiseer u dat er erg weinig taxichaufeurs Engels spreken en velen zelfs niet kunnen lezen. Alle taxi,s hebben een meter waarmee ook na het einde van de rit een nota geprint wordt. Vraag hier altijd om! De enkele keren dat wij deze niet spontaan kregen probeerde men een hoger bedrag te innen. Ons motto was "no meter no money". In de gevallen dat men de meter niet aanzetten dat men dat hierna snel.

Fietsers
U kent ongetwijfeld het lied van Katie Melua waarin ze zingt over de tien miljoen fietsen in Beiijng. Het aantal is nog steeds groot maar veel fietsers zijn overgestapt op de auto. Het verkeer neemt dagelijks toe en daarmee de smok.